EN | IT | ES | MK | GR |

Partners

All Routes Lead To Rome

news image
IHF, INSTITUT DE HAUTE FORMATION AUX POLITIQUES COMMUNAUTAIRES ASBL

IHF, Institut de Haute Formation aux Politiques Commautaires asbl, е непрофитна организација основана во Брисел (Белгија) во 2003 година.
Основната цел на IHF е да и обезбеди на заедницата (вклучително и непрофитни и локалните власти) помош за развој на поширока меѓународна соработка преку активности на специјализирана обука за европските политики и ширење на европските вредности.

Една од начините за постигнување на оваа цел е организирање на високо специјализирани курсеви и семинари насочени кон развој на европски проекти. Курсевите се фокусираат на политиките на ЕУ и законодавството, меѓународните односи и управување со проекти, промовирајќи ја можноста да учествуваат во програми финансирани од ЕУ

IHF, исто така, организира студиски групи во Брисел за млади матуранти, претставници на локалните власти, МСП, универзитети, промовирајќи активности за мобилност на различни нивоа на обука. Од 2004 година, IHF организираше повеќе од 40 студиски посети во Брисел за повеќе од 500 лица.

IHF учествуваше како придружен партнер во претходните проекти финансирани од ЕУ, придонесувајќи главно во дисеминација и активности за експлоатација. IHF обезбедува понатамошна помош преку континуирано следење на законодавството на ЕУ и активностите на Европската институција и последователно ширење на сродни информации, помош при потрага по партнери и градење мрежи.

Благодарение на присуството во Брисел, IHF asbl разви релевантно искуство во организација на активности за дисеминација и валоризација на ниво на ЕУ, преку контакти со евро пратеници, други европски здруженија и институции, засегнати страни, групи на потрошувачи и сл.